Doorgaan naar inhoud

Term of Services

Algemene Voorwaarden van Persist Apparel

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Persist Apparel. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Persist Apparel. Persist Apparel biedt deze website, inclusief alle informatie, gereedschappen en diensten die van deze site beschikbaar zijn voor jou, de gebruiker, onder voorbehoud van je acceptatie van alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier vermeld zijn.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, ga je akkoord met onze "Dienst" en ben je gebonden aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Algemene Voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen en beleid waarnaar hierin verwezen wordt en/of beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder beperking gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat je toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de site, ga je akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, dan mag je geen toegang krijgen tot de website of gebruikmaken van enige diensten. Als deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Elke nieuwe functie of gereedschap die aan de huidige winkel wordt toegevoegd, valt ook onder de Algemene Voorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek op wijzigingen te controleren. Jouw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt acceptatie van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

Sectie 1 - Online Winkelvoorwaarden

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt in je staat of provincie van verblijf, of dat je de meerderjarige leeftijd hebt in je staat of provincie van verblijf en dat je ons je toestemming hebt gegeven om eventuele minderjarige afhankelijken toe te staan deze site te gebruiken. Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden noch mag je, in het gebruik van de Dienst, enige wetten in jouw jurisdictie overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). Je mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen. Een inbreuk of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van je Diensten.

Sectie 2 - Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook Diensten aan iemand te weigeren. Je begrijpt dat je inhoud (niet inclusief creditcardinformatie), ongecodeerd kan worden overgedragen en kan betrekken (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd overgedragen over netwerken. Je gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De koppen gebruikt in deze overeenkomst zijn inbegrepen voor het gemak alleen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Sectie 3 - Nauwkeurigheid, Volledigheid en Tijdigheid van Informatie

We zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar is gemaakt op deze site niet nauwkeurig, compleet of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen voor algemene informatie verstrekt en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder te raadplegen primaire, meer nauwkeurige, meer complete of meer tijdige bronnen van informatie. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen voor je referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om enige informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te monitoren.

Sectie 4 - Wijzigingen aan de Dienst en Prijzen

Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen of te beëindigen zonder kennisgeving op elk moment. We zullen niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

Sectie 5 - Producten of Diensten (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderhevig aan retour of omruiling volgens ons Terugbetalingsbeleid: [LINK NAAR TERUGBETALINGSBELEID] We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van enige kleur op je computermonitor nauwkeurig zal zijn. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht uitoefenen op basis van geval tot geval. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor elk product of dienst gemaakt op deze site is nietig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat je hebt gekocht of verkregen, aan je verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

Sectie 6 - Nauwkeurigheid van Facturering en Accountinformatie

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die dezelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in of een bestelling annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat op het moment van de bestelling is opgegeven. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die bij onze winkel worden gedaan. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, waaronder je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, snel bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en je indien nodig kunnen contacteren.

Voor meer details, bekijk ons Terugbetalingsbeleid: [LINK NAAR TERUGBETALINGSBELEID]

Sectie 7 - Optionele Gereedschappen

We kunnen je toegang bieden tot gereedschappen van derden waarover we noch toezicht houden, noch enige controle of inbreng hebben. Je erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke gereedschappen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, vertegenwoordigingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of gerelateerd is aan jouw gebruik van optionele gereedschappen van derden. Elk gebruik door jou van de optionele gereedschappen die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie, en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent met en goedkeuring hebt van de voorwaarden waarop gereedschappen worden verstrekt door de relevante externe leverancier(s). We kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe gereedschappen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.

Sectie 8 - Links van Derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen je naar websites van derden leiden die niet met ons zijn verbonden. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen niet en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor enige materialen of websites van derden, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transacties die zijn gemaakt in verband met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Sectie 9 - Gebruikerscommentaar, Feedback en Andere Inzendingen

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk, 'commentaren'), ga je ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins in elk medium gebruiken alle commentaren die je naar ons stuurt. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele commentaren; of (3) om op eventuele commentaren te reageren. We kunnen, maar hebben geen verplichting om, inhoud te monitoren, te bewerken of te verwijderen die we naar eigen goeddunken bepalen als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of die inbreuk maakt op het intellectueel eigendom van een partij of deze Algemene Voorwaarden. Je gaat ermee akkoord dat jouw commentaren geen inbreuk zullen maken op enig recht van een derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Je gaat verder akkoord dat jouw commentaren geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enige computer virus of andere malware die op enige wijze de werking van de Dienst of enige gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e‑mailadres gebruiken, doen alsof je iemand anders bent dan jezelf, of ons of derden op enige andere manier misleiden over de oorsprong van eventuele commentaren. Je bent als enige verantwoordelijk voor de commentaren die je maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor commentaren die door jou of een derde partij zijn geplaatst.

Sectie 10 - Persoonlijke Informatie

De indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid, dat hier kan worden bekeken: [LINK NAAR PRIVACYBELEID]

Sectie 11 - Fouten, Onnauwkeurigheden en Weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, doorlooptijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Dienst of op enige gerelateerde website op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving onnauwkeurig is (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend). We ondernemen geen verplichting om informatie in de Dienst of op enige gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update of verfrissingsdatum toegepast in de Dienst of op enige gerelateerde website, moet worden genomen om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op enige gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Sectie 12 - Verboden Gebruiken

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het je verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen aan te sporen tot het uitvoeren of deelnemen aan enige onwettige handelingen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsregelgevingen, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) om te lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, lasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enige andere soort van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enige wijze zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige gerelateerde website, andere websites, of het Internet zal beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwenden, spinnen, kruipen of schrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingskenmerken van de Dienst of enige gerelateerde website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om je gebruik van de Dienst of enige gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van enige van de verboden gebruiken.

Sectie 13 - Disclaimer van Garanties; Beperking van Aansprakelijkheid

We garanderen niet, vertegenwoordigen of waarborgen dat jouw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. Je stemt ermee in dat we de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan jou. Je stemt uitdrukkelijk ermee in dat jouw gebruik van, of onvermogen om te gebruiken, de Dienst op eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die aan jou worden geleverd via de Dienst zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zullen Persist Apparel, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking verloren winsten, verloren omzet, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrecht (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van een van de diensten of enige producten die met behulp van de dienst zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enige manier verband houdt met jouw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de dienst, zelfs als geadviseerd over hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, in dergelijke staten of rechtsgebieden, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

Sectie 14 - Vrijwaring

Je stemt ermee in om Persist Apparel en onze ouder, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit jouw overtreding van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die ze incorporeren per referentie, of jouw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

Sectie 15 - Scheidbaarheid

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt bepaald als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar, zal deze bepaling desalniettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden, een dergelijke bepaling zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere resterende bepalingen.

Sectie 16 - Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum zullen de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden overleven. Deze Algemene Voorwaarden zijn effectief tenzij en totdat ze worden beëindigd door jou of ons. Je kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat je niet langer wenst gebruik te maken van onze Diensten, of wanneer je stopt met het gebruik van onze site. Als naar ons eigen oordeel je faalt, of we vermoeden dat je gefaald hebt, om te voldoen aan enige term of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en je zult aansprakelijk blijven voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen we je de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

Sectie 17 - Gehele Overeenkomst

Het falen van ons om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Deze Algemene Voorwaarden en elk beleid of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen jou en ons en regelen jouw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige eerdere versies van de Algemene Voorwaarden). Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

Sectie 18 - Toepasselijk Recht

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij jou Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

Sectie 19 - Wijzigingen aan Algemene Voorwaarden

Je kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website periodiek op wijzigingen te controleren. Jouw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden vormt acceptatie van die wijzigingen.

Sectie 20 - Contactinformatie

Vragen over de Algemene Voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via support@persistapparel.com Onze juridische informatie is hieronder gepost:

Juridische naam: The Path To Success Zakelijk adres: Vuurdoornstraat 6a, 8924AW, Nederland. KvK-nummer: 90049578

Gratis Verzending Tijdelijke actie
Op voorraad, klaar om te verzenden Uw stijl, snel verzonden
Bestel nu, betaal later Betaal met Klarna beschikbaar